Välkommen

Är du intesserad av gamla byggnader? Behöver du information om hur de ska repareras? Funderar du över byggnadsskydd? Byggnadsarv.fi är den rätta platsen att börja leta efter information. Stig in!

Nyheter om aktuella frågor och evenemangskalendern finns på den finska versionen av webtjänsten rakennusperinto.fi.
Se nyheter (på finska) och evenemang.

Nyaste artiklar

Alla artiklar
 
Faserna i bostadshöghusens arkitektur 

 

Varifrån får man pengar för att renovera ett hus?

Byggnadens ägare är skyldig att svara för det normala underhållet. För speciella restaureringsarbeten, dvs. de extra kostnader som uppkommer p.g.a. bevarandet av byggnadens kulturhistoriska värde, kan man anhålla om bidrag från Museiverket (restaureringsbidrag) eller från de lokala miljöcentralerna.

 

Byggda kulturmiljöer av riksintresse

Vård och reparation av höghus

Vård och reparation av småhus

Byggd välfärd